+34 667 61 82 83
esther.masdeu50@gmail.com

Avís Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del lloc web.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Hem creat un espai per respectar la teva privacitat la teva privacitat: - No demanem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis. - Mai compartim informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa. - No utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

S'ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).